ગુજરાતી

માં ઉજિયારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉજિયાર1ઉજિયારું2

ઉજિયાર1

વિશેષણ

 • 1

  ઉજાર; ઉજાગર; ઊજળું; સુંદર.

 • 2

  ઉમંગી.

ગુજરાતી

માં ઉજિયારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉજિયાર1ઉજિયારું2

ઉજિયારું2

વિશેષણ

 • 1

  ઉજાર; ઉજાગર; ઊજળું; સુંદર.

 • 2

  ઉમંગી.