ઉઢાણું વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઢાણું વાળવું

  • 1

    ઉઢાણા માટે કપડાનો તેવો ઘાટ હાથ વડે વાળીને કરવો.