ઉત્તેજન આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તેજન આપવું

  • 1

    ઉત્તેજવું; ઉશ્કેરવું.