ઉત્તરપત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરપત્ર

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના ઉત્તરનો પત્ર.