ઉત્તરપત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરપત્ર

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના ઉત્તરનો પત્ર.

પુંલિંગ

  • 1

    પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના ઉત્તરનો પત્ર.