ઉત્તરાધિકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરાધિકાર

વિશેષણ

  • 1

    પાછળથી ભવિષ્યમાં મળનારો અધિકાર; વારસાનો અધિકાર.