ઉત્તરાશ્રમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્તરાશ્રમ

પુંલિંગ

  • 1

    વાનપ્રસ્થાશ્રમ.

  • 2

    સંન્યાસ્તાશ્રમ.