ઉત્પ્રેક્ષિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્પ્રેક્ષિત

વિશેષણ

  • 1

    ઉત્પ્રેક્ષા કરાયેલું.