ઉત્સાહ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉત્સાહ આવવો

  • 1

    ઉત્સાહ પેદા થવો.