ઉતાર મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉતાર મૂકવો

  • 1

    ભૂત કાઢવા ઉતારેલો ઉતાર ચકલામાં મૂકવો; ભૂત ઉતારવાને એમ કરવું.