ઉદ્ભિજ્જવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્ભિજ્જવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વનસ્પતિશાસ્ત્ર.