ઉદ્મસ્તી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્મસ્તી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉદ્મસ્તીપણું; ઉદ્મસ્તાઈ.