ઉદયાસ્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદયાસ્ત

પુંલિંગ

  • 1

    ઉદય અને અસ્ત.

  • 2

    ચડતીપડતી.