ઉદ્યોગવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્યોગવાદી

વિશેષણ

  • 1

    ઉદ્યોગવાદનું કે તેને લગતું કે તેમાં માનનારું.

પુંલિંગ

  • 1

    ઉદ્યોગવાદનું કે તેને લગતું કે તેમાં માનનારું.