ઉદ્યોગવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્યોગવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    ઉદ્યોગવાદનું કે તેને લગતું કે તેમાં માનનારું.