ઉદ્યોગિતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્યોગિતા

  • 1

    ઉદ્યોગીપણું; ઉદ્યમીપણું.