ઉંદરકણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉંદરકણી

  • 1

    એક વનસ્પતિ.

ઉંદરકણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉંદરકણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉંદરિયું.