ઉદાત્તવર્ગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદાત્તવર્ગ

પુંલિંગ

  • 1

    ઉચ્ચ કે અમીર લોકોનો વર્ગ; 'ઍરિસ્ટૉક્રસી'.