ઉદાહરણ દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદાહરણ દેવું

  • 1

    દાખલો રજૂ કરવો, કહેવો કે ટાંકવો.