ઉદાહરણ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદાહરણ લેવું

  • 1

    ધડો લેવો; દાખલા પરથી શીખવું, સમજવું.

  • 2

    દાખલા તરીકે ધરવું, કહેવું.