ઉધાર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉધાર કરવું

  • 1

    ઉધાર રાખી ખરીદવું; દેવું કરવું.