ઉન્નતાંશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉન્નતાંશ

પુંલિંગ

ખગેાળશાસ્ત્ર ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ખગેાળશાસ્ત્ર ગણિતશાસ્ત્ર​
    ઊંચાઈ.