ઉન્નતાંશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉન્નતાંશ

પુંલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​ ખગેાળશાસ્ત્ર
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​ ખગેાળશાસ્ત્ર
    ઊંચાઈ.