ઉપક્રમણિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપક્રમણિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રસ્તાવના.

  • 2

    અનુક્રમણિકા.