ઉપર ઉપરથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપર ઉપરથી

અવ્યય

  • 1

    ઊંડાણમાં ઊતર્યા વિના.

  • 2

    માત્ર સપાટી ઉપરથી.

  • 3

    સહેજ સાજ.