ઉપર નીચે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉપર નીચે કરવું

  • 1

    તળે ઉપર કરવું; સેળભેળ કરવું; ઉપરનું નીચે ને નીચેનું ઉપર કરવું.