ગુજરાતી

માં ઉબળકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉબળક1ઉબળેક2

ઉબળક1

વિશેષણ

  • 1

    ઉપલક.

ગુજરાતી

માં ઉબળકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉબળક1ઉબળેક2

ઉબળેક2

વિશેષણ

  • 1

    ઉપલક.