ઉબળક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉબળક

વિશેષણ

  • 1

    ઉપલક.

ઉબળેક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉબળેક

વિશેષણ

  • 1

    ઉપલક.