ઉંમરમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉંમરમાં આવવું

  • 1

    ઉંમર લાયક–પુખ્ત વયનું થવું.