ઉંમરે પહોંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉંમરે પહોંચવું

  • 1

    ઉંમર લાયક–પુખ્ત વયનું થવું.