ઉમર સામું જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉમર સામું જોવું

  • 1

    મોટી ઉંમરનો ખ્યાલ કરવો, તેની કદર કરવી.