ઉમળકો આણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉમળકો આણવો

  • 1

    હેત કે ભાવ પોતામાં પેદા કરવો.