ઉમાડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉમાડિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઉબાડિયું; (એક છેડેથી બળતું ને હાથમાં લીધેલું) બળતું પાતળું લાકડું કે સાંઠી સળેખડું; ખોરિયું.

  • 2

    સુરતી ઊંધિયું.