ઉલાળ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉલાળ કરવો

  • 1

    ઉલાળિયું કરવું; વચ્ચેથી બંધ કરવું કરાવવું; દેવાળું કાઢવું.