ઊંઘ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘ આવવી

  • 1

    સૂઈ જવાની-ઊંઘવાની વૃત્તિ થવી.