ઊંઘ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘ કાઢવી

  • 1

    ઊંઘવું.

  • 2

    ઊંઘ ઉતારવી.