ઊંઘ વેચીને ઊજાગરો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંઘ વેચીને ઊજાગરો કરવો

  • 1

    હાથે કરીને દુઃખ કે પંચાતમાં પડવું; ડોબું ખોઈ ને ડફોળ બનવું.