ઊચકદર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊચકદર

  • 1

    બીજી ત્રીજી ફોર્ડવાર ઝીણવટ વિના પડાતો એકસરખો દર; 'ફ્લૅટ રેટ'.