ઊંચનીચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચનીચ

વિશેષણ

  • 1

    ઊંચું અને નીચું.

ઊંચુંનીચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચુંનીચું

વિશેષણ

  • 1

    ઊંચું અને નીચું; ખાડાખૈયાવાળું.