ઊંચું મોં કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચું મોં કરવું

  • 1

    આબરૂ વટ જાળવવાં.