ઊંચું મોં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંચું મોં રાખવું

  • 1

    આબરૂ વટ જાળવવાં.