ઊઠાં ભણાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊઠાં ભણાવવાં

  • 1

    રમાડી જવું; ભરમાવવું; છેતરવું.