ઊઠાં સુધી આવડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊઠાં સુધી આવડવું

  • 1

    નામનું આવડવું કે ભણવું; અભણ જેવું હોવું.