ઊડતી અલ્લા વળગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડતી અલ્લા વળગવી

  • 1

    ઊલટી સામેથી પીડા (આવી પડવી).