ઊડેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડેલ

વિશેષણ

 • 1

  ચંચળ વૃત્તિનું.

 • 2

  ફાટેલું; વંઠેલું.

 • 3

  ઢોર પણ ન ખાય એવું બગડેલું.

ઊડેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડેલું

વિશેષણ

 • 1

  ચંચળ વૃત્તિનું.

 • 2

  ફાટેલું; વંઠેલું.

 • 3

  ઢોર પણ ન ખાય એવું બગડેલું.