ઊંડળ વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંડળ વળવી

  • 1

    ચૂકાવું.