ઊંડું ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંડું ઊતરવું

  • 1

    ઘેરો વિચાર કરવો; અંદર લાંબે સુધી જઈને વિચારવું કે તપાસવું.