ઊથલો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊથલો ખાવો

  • 1

    ઊથલવું; ઊથલાઈ પડવું.

  • 2

    માંદગીમાંથી ઊઠી પાછા પટકાવું.