ઊથલો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊથલો વાળવો

  • 1

    સામો જવાબ આપવો.