ઊંધમૂંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધમૂંધ

અવ્યય

  • 1

    ઊંધે માથે.

  • 2

    ઊંધું ઘાલીને; મોં નીચું રાખીને.