ઊંધું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધું પડવું

  • 1

    ઉપર માથું નીચે પગ કે ઉપલો ભાગ નીચે ને નીચલો ભાગ ઉપર થાય એમ પડવું કે થવું; ઊલટાઇ જવું.

  • 2

    બગડવું; કથળવું.