ઊનું લોહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊનું લોહી

  • 1

    નવો જુસ્સો; નવજુવાનીનું જોમ, ઉત્સાહ ઇ૰.