ઊપડતા ઘાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊપડતા ઘાટ

  • 1

    ઊપસેલો, ઊઠેલો ઘાટ.