ઊભી પૂંછડીએ નાસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભી પૂંછડીએ નાસવું

  • 1

    જોરથી (બીકના માર્યા) ભાગવું; જીવ લઈને નાસવું (શરીરમાં).